Intensivt arbete med platsvarumärket Älmhult i vår!

Älmhults kommun kommer nu att påbörja ett intensivt arbete med att stärka Älmhults attraktionskraft. Under våren 2015 ska en varumärkesplattform tas fram för det framtida arbetet med att marknadsföra och utveckla kommunen. Till sin hjälp som samarbetspartner har kommunen anlitat varumärkesbyrån Identx kommunikation.

Alla platser behöver tillväxt för att må bra. Nya invånare, företagsetableringar, investeringar, besökare och evenemang bidrar till att vi i Älmhult kan få bättre service i form av vård, skola, omsorg, butiker, aktiviteter och mycket annat som gör att vår kommun är en bra plats att bo på.

Att stärka Älmhults attraktivitet är ett utpekat fokusområde i kommunens strategiska utvecklingsplan som sträcker sig fram till år 2019. Syftet är att fler ska vilja flytta till Älmhult, besöka Älmhult och etablera företag i Älmhult.

Vill ha ett brett engagemang

För att göra detta behövs att så många som möjligt som bor och verkar i kommunen kan vara med i arbetet. Älmhults kommun har initierat och leder ett varumärkesarbete som ska resultera i en varumärkesplattform. För att hjälpa till och driva det arbetet har varumärkesbyrån Identx kommunikation anlitats.

- Ett platsvarumärke ska tas fram och kunna användas av alla som vill marknadsföra Älmhult och sina verksamheter i kommunen.  Därför är det viktigt med ett brett engagemang. Vi kommer att arbeta aktivt för att få med oss så många som möjligt i processen, säger Malin Blom, kommunikationschef på Älmhults kommun.

Det första steget blir att hålla en större workshop i mars månad med en mängd olika representanter: invånare, små och stora företagare, föreningar och politiska partier.  

En varumärkesbyrå med gedigen meritlista

Identx kommunikation har mångårig och gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor och har arbetat framgångsrikt med flera kommuner i landet.

- Att få arbeta med en kommun som Älmhult är ett intressant och spännande uppdrag för oss på Identx. Älmhult är unikt på många sätt och jag ser att det finns goda förutsättningar att bli tydligare i marknadsföringen, menar Ida Rydh, som är varumärkeskonsult på Identx.

- Det finns också ett bra grundarbete som redan är gjort i och med den studie som Kairos future genomfört. Nu ska det bli intressant att ta nästa steget utifrån det.

- Jag är glad över att vi har kunnat anlita en byrå med mycket kompetens och erfarenhet inom det här området och som dessutom har väldigt goda referenser från kommuner där de tidigare har varit involverade, säger Malin Blom.

Vad är en varumärkesplattform?

Det är en grund som marknadsföringen ska utgå ifrån. Den innehåller information om:

•       Förflyttning – så vill vi förändra bilden av Älmhult

•       Position – Älmhult – home of home. Med förklaring och bevis.

•       Profilbärare – Exempel/bevis som vi lyfter fram i vår kommunikation

•       Personlighet/tonalitet – Genomsyrar vår kommunikation

•       Huvudbudskap – Det som vi främst vill förmedla till omvärlden

Nyhet
Publicerad: