Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ingvar Kamprads stråk - en hyllning till minnet av Älmhult kommuns första hedersmedborgare

Älmhults kommun vill med ett stråk hylla Ingvar Kamprad som är Älmhult kommuns första hedersmedborgare. Ett stråk ger möjlighet att hedra Ingvar Kamprad på fler än ett sätt och olikheten i hållplatserna gör att fler kan ta del av Ingvar Kamprads historia, livsgärningar och idéer.

Stråket kommer att gå mellan Majtorp och Stortorget, påbörjas vid årsskiftet och färdigställas succesivt. Förslaget är godkänt av kommunstyrelsen och hänskjuts till kommande budgetberedning 2020 för hantering.

- Ingvar Kamprad har betytt väldigt mycket för många. Inte minst för Småland, Älmhult och alla oss som bor i Älmhults kommun. Därför har det hela tiden varit viktigt för oss att hylla Ingvar Kamprads minne och låta honom fortsätta vara en del av Älmhult. Jag ser fram emot att få ta del av hela stråket om några år, säger Elizabeth Peltola, ordförande i kommunstyrelsen (C), Älmhults kommun.

Fem olika hållplatser

Hållplatserna kommer variera mellan minnesplatser, inspiration och lek och kommer bestå av en skylt vid Majtorp, en plats vid Hvita Korset, ljuscitat i centrum, en IKEA-lekplats på Stortorget samt en skulptur av Ingvar Kamprad på en ännu inte bestämd plats. Förslaget i sin helhet och hållplatserna är framtagna i samråd med Ingvar Kamprads familj.

- Vi har alla olika relation till Ingvar Kamprad. Olikheten i stråket ger fler en möjlighet att hitta något som berör och inspirerar oavsett om du är barn, har haft en arbetsrelation, gammal vän eller är en ny framtida entreprenör, säger Eva Ballovarre, andra vice ordförande i kommunstyrelsen (S), Älmhults kommun.

Många förslag från kommuninvånare

Hyllningen till Ingvar Kamprads minne har skapat stort intresse och engagemang hos allmänheten, runt 70 olika förslag har kommit in till kommunen. Förslagen visades upp på Älmhultsfestivalen 2018 och har varit till inspiration för projektgruppen som arbetat fram Älmhults kommuns hyllning till Ingvar Kamprad.

- Det är väldigt roligt att så många känner ett stort engagemang kring hur vi kan hylla minnet av Ingvar Kamprad. Förslagen har varit till stor hjälp i vårt arbete med att ta fram en idé om ett stråk. Vi har även fått in fantastiska utkast på konstnärlig gestaltning och jag hoppas någon av dessa kan realiseras längre fram, säger Helen Carlsson, kulturstrateg på Älmhults kommun.

Möjlighet att förlänga stråket

Möjlighet finns att i framtiden förlänga Ingvar Kamprads stråk ut till Handelsplatsen, vilket vore naturligt för att knyta samman stråket med IKEA-varuhuset. Vi har fått in flera förslag på konstnärlig gestaltning, vilket skulle kunna bli möjligt i exempelvis Björkparken bakom kommunhuset.

Se förslaget i sin helhet här
Rapport: Förslag till hyllning av hedersmedborgaren Ingvar Kamprad (pdf) Pdf, 610.3 kB. (Pdf, 610.3 kB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen