Ingemar Almkvist (S) vald till Älmhults kommuns nya kommunalråd

Igår valde kommunfullmäktige nämnder och nämndordförande för mandatperioden 2015–2019. Ingemar Almkvist (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande och blir därmed Älmhults kommuns nya kommunalråd.

Ingemar Almkvist (S)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde beslutades att Ingemar Almkvist (S) blir kommunens nya kommunalråd från och med årsskiftet. Posten som kommunstyrelsens första vice ordförande (kommunalråd på 50 procent) tilldelades Stefan Jönsson (S) och oppostionsråd blir Elizabeth Peltola (C).
– Det känns bra att få inta rollen som Älmhults kommuns kommunalråd. Jag ser fram emot att få leda en sådan expansiv och framåtblickande kommun som Älmhult, samtidigt som det är en utmaning, säger Ingemar Almkvist.

Val av nämndordförande

Under sammanträdet valdes samtliga nämnders ordförande respektive viceordförande.
– Det var politisk enighet vid valen av nämndordförande, vilket skapar förutsättningar för att komma överens och hitta breda lösningar. Jag har stort förtroende för samtliga ordförande och tror på ett gott samarbete, menar Ingemar Almkvist.

Nämndernas ordförande för 2015–2019 valdes enligt nedan.

Kommunstyrelsen: Ingemar Almkvist (S), första vice ordförande Stefan Jönsson (S) och andra vice ordförande Elizabeth Peltola (C).

Kultur- och fritidsnämnden: Anton Härder (S), vice ordförande Gusten Mårtensson (C).

Miljö- och byggnämnden: Tommy Lövquist (S), vice ordförande Roland Johansson (M).

Socialnämnden: Lars Ingvert (S), första vice ordförande Ann Johansson (S) och andra vice ordförande Vidar Lundbäck (C).

Utbildningsnämnden: Stefan Jönsson (S), första vice ordförande Håkan Pettersson (S) och andra vice ordförande Tomas Simonsson (M).

Valnämnden: Einar Holmkvist (S), vice ordförande Anita Håkansson (C).

Överförmyndarnämnden: Ingemar Almkvist (S), vice ordförande Elizabeth Peltola (C).

Nyhet
Publicerad: