Informationsmöte om Stena Aluminium

Torsdagen den 12 maj klockan 10 hålls ett möte om Stena Aluminium i Linnésalen i kommunhuset.
I maj 2010 hölls ett allmänt möte på Folkets Hus i Älmhult. Frågor som diskuterades var hur verksamheten på Stena påverkade omgivningen. Efter mötet beslutades att vissa kontroller och undersökningar skulle genomföras av Stena Aluminium AB och av Älmhults kommun.

Vi har fått vänta på att alla resultat ska bli klara och sammanställda.

Alla som är intresserade av en genomgång av resultaten hälsas välkomna till mötet den 12 maj.

Undersökningar som kommer att presenteras är:

  • Dioxinmätning, Christer Forsgren Stena Aluminium AB
  • Luftmätningar, Erika Richard Stena Aluminium AB
  • Kommunens vattenundersökning, Mats Runesson Älmhults kommun

Medverkande är:

  • Företagsledningen och ansvariga på Stena Aluminium AB.
  • Kommunledningen Älmhults kommun
  • Miljö- och bygg, Älmhults kommun
  • Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun

Välkommen!

Elizabeth Peltola
Kommunstyrelsens ordförande

Nyhet
Publicerad: