Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om upphandling av skolskjuts och färdtjänst

Vi får många frågor om upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst. I denna artikel berättar vi hur en upphandling går till och vad som hänt i pågående upphandling.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen finns till för att ta tillvara konkurrensen på marknaden och för att förhindra korruption. Offentligt styrda organ, som Älmhults kommun, är enligt lag skyldiga att följa LOU. Att vi hanterar våra upphandlingar rättssäkert och behandlar alla leverantörer lika är viktigt för att ingen ska få fördelar utanför lagens möjligheter och för att säkerställa att personliga värderingar inte präglar tjänstemännens beslut.

Syftet med lagen är inte att få låga priser. Kommunen ställer krav utifrån verksamheternas behov för att få en tjänst/produkt med rätt kvalitet. De företag som uppfyller våra krav går vidare till en utvärdering där vi sen bedömer leverantörerna utifrån t ex pris.

Kraven och hur utvärderingen ska göras är bestämt på förhand och framgår alltid i upphandlingen, så att alla leverantörer i förväg vet förutsättningarna och kan lämna in anbud på lika villkor.

Olika nivåer på upphandling

Beroende på upphandlingens värde, i kronor för hela avtalsperioden, görs upphandlingar på olika sätt. Är den totala summan på avtalsperioden under 615 000 kr behöver kommunen inte annonsera sin upphandling utan kan direkt fråga minst tre leverantörer (direktupphandling). Är den totala summan mellan 615 000 kr och ca 2 200 000 kr ska det ske en upphandling som annonseras i Sverige (förenklat förfarande). För summor över ca 2 200 000 kr ska upphandlingen annonseras i hela EU (öppet förfarande).

Lokala företag

Vi får inte välja leverantör på grund av geografisk placering. Det framgår i lagen om offentlig upphandlings allmänna bestämmelser kring icke-diskriminering. Det innebär att ett lokalt företag inte får ges företräde och att vi inte får ställa krav som diskriminerar företag som inte är lokala.

Vad kan kommunen göra för att underlätta för lokala företag?

Kommunen skapar förutsättningar för lokala, mindre företag genom att utforma upphandlingar på ett sätt som tillåter flera företag att lämna anbud. I upphandlingen rörande skolskjuts och färdtjänst valde Älmhults kommun att inte ingå i den länsgemensamma upphandlingen, utan gjorde en egen vilken anpassades för Älmhults kommun just för att lokala leverantörer skulle kunna vara med och konkurrera.

Vad har hänt?

Älmhults kommun hade ett upphandlat avtal med Älmhultsbygdens Taxi AB rörande skolskjuts och färdtjänst fram till 2019-06-30. En ny upphandling annonserades i november 2018 för att ha ett nytt avtal på plats när det föregående gick ut. Beslut om tilldelning togs 28 december 2018. Upphandlingen var uppdelad i två områden och Busspecialisten i Småland AB tilldelades skolskjuts och Älmhultsbygdens Taxi AB vann färdtjänst.

Upphandlingen överklagades i sin helhet av Älmhultsbygdens Taxi. Älmhults kommun valde att dra tillbaka upphandlingen innan ärendet behandlades i förvaltningsrätten.

Ny upphandling annonserades ut och tilldelningsbeslut togs den 11 mars. Flexbuss Sverige AB vann upphandlingen gällande skolskjuts och Busspecialisten i Småland AB färdtjänst.

Upphandlingen i sin helhet överklagades av Älmhultsbygdens Taxi AB, och för att vi fortfarande skulle ha skolskjuts och färdtjänst i juli 2019 gjordes en direktupphandling, med Älmhultsbygdens Taxi AB. Det avtalet löper ut december 2020. Utan det avtalet hade kommunen inte kunnat säkerställa att kommuninvånarna får skolskjuts och färdtjänst under tiden som överprövningen pågår. Förvaltningsrätten beslutade att Älmhults kommun skulle göra om upphandlingen och i maj 2020 annonserades en ny upphandling.

I september 2020 tilldelas Flexbuss Sverige AB upphandlingen då deras anbud är 1,7 miljoner lägre per år än den som hade näst lägst pris.

  • Flexbuss Sverige AB: 11,7 mkr/år
  • Busspecialisten i Småland AB: 13,4 mkr/år
  • Älmhultsbygdens Taxi AB: 13,6 mkr/år
  • Telepass AB: 18,1 mkr/år

Upphandlingen överklagas igen

Älmhultsbygdens Taxi AB begärde en överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten i september, vilket gör att så länge den rättsliga processen pågår får inte kommunen avsluta upphandlingen.

För att säkerställa att kommuninvånarna får skolskjuts och färdtjänst under tiden som den nya överprövningen pågår beslutade kommunstyrelsen att göra en direktupphandling med Flexbuss Sverige AB. Det beslutet överklagade Älmhultsbygdens Taxi AB till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten beslutade om ett tillfälligt förbud om att ingå avtal innan rätten tagit ett slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06 att upphäva beslutet om direktupphandlingen och kommunen har begärt att förvaltningsrätten därmed ska avskriva målet.

Vad händer nu?

Nuvarande avtal med Älmhultsbygdens Taxi AB löper fram till årsskiftet. Därefter har kommunen inget avtal och som det ser ut nu får kommunen inte ingå ett nytt avtal utan att bryta mot förvaltningsrättens beslut.

Vi inväntar beslut på den ursprungliga överprövningen rörande upphandlingen som tilldelades Flexbuss Sverige AB. Vår ambition är att kommuninvånarna ska få skolskjuts och färdtjänst efter årsskiftet och vi kommer informera så fort vi har ny information i ärendet.

Vilka krav ställde vi på leverantörerna i upphandlingen?

Inför upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst har kommunen tagit fram ett underlag för att kunna ställa rätt krav i upphandlingen utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer.

Säkerhet har vägt tungt då invånarna som använder tjänsterna ska känna sig trygga, exempelvis avseende trepunktsbälten, ålder på fordon, besiktningar och krav på däckens kvalitet. Säkerhetskraven ska gälla för elever, resenärer, personal och övriga trafikanter, men också säkerhet för leverantörens personal i deras arbete. Kommunen har även ställt krav på att ingen av personalen, fast anställda eller vikarier, får finnas i belastningsregistret

Andra krav som ställdes i upphandlingen var att leverantörer måste ha bland annat: drogpolicy, trafiksäkerhetspolicy, miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem, trafiktillstånd, säkerhets- och miljökrav, följa kommunens policy avseende krav på däck, drivmedel, säkerhet samt trafiksäker körning.

Vi ställer krav på de fordon som används, exempel på detta är ålder, storlek, bromskontroller, reservfordon, ersättningsfordon, ventilation kyla/värme, rökfria, material som inte är allergiframkallande, säkerhetsutrustning Euro NC AP, alkolås, låsningsfria bromsar, antisladdsystem, antispinnsystem, mönsterdjup på däck, krockkuddar, sidokollisionsskydd, backkamera, backvarnare, bältessträckare, bältespåminnare, nackstöd, extraspegel, vidvinkelsspegel och wiplashskydd.

Vi kontrollerar också att alla leverantörer betalar skatt och inte är dömda för brott.

Läs kravspecifikationen i sin helhet Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen