TEMA:s förslag.

Hur ska Älmhults Stortorg se ut och användas?

Arbetet med Norra Esplanaden är snart igång, därför är det nu dags att påbörja arbetet med Stortorget. I november fick två arkitektfirmor i uppdrag att ta fram två olika förslag som visar aktiviteter som kan förstärka torget och skapa mer aktivitet, folkliv och flöden. Vi har nu fått skisserna och vill träffa dig för att samla in dina idéer och synpunkter.

- Attraktivitet, stolthet, stärka handeln och att skapa en mötesplats. Det är några anledningar till att vi behöver satsa på torget, berättar Tin Josefsdotter, centrumutvecklare.

Tyréns och Tema har därför i dagarna lämnat in skisser och förslag över hur Älmhults framtida torg kan utformas, se skisserna nedan.

Välkommen till Vardagsrummet den 9-11/3 - samtal om Älmhults framtid i Stinsahuset

Vi vill presentera de idéer och skisser som finns över Norra Esplanaden och Stortorget, därför bjuder vi in dig till en tre-dagars mötesplats för att samla in dina synpunkter och förslag på hur vi kan göra Älmhults centrum mer attraktivt!

Vardagsrummets öppettider:

Torsdag 9/3, kl. 11.30-19.00
11.30 Allmän visning
12.00 Hur kan jag göra min röst hörd och hur tas idéer hand om?
13.00 Stortorget, hjärtat i Älmhult
14.00 Älmhult - Home of the Home
15.00 Världens Hem
16.00 Miljö och hållbarhet i centrum
16.30 Aktiviteter, kultur och evenemang
17.30 Centrumutvecklaren och stadsarkitekten filosoferar
18.00 Allmän visning

Fredag 10/3, kl. 11.30-19.00
11.30 Allmän visning
12.15 Kommunchefen kåserar
13:00 Stortorget, hjärtat i Älmhult
14.00 Trafik och flöde i centrum
15.00 Trygg och säker i centrum
16.00 Butiker och näringsliv i centrum
17.00 After Work: Träna svenska – internationella samtal om centrum
18.00 Unga i centrum

Lördag 11/3, kl. 10.00-14.00
10.00 Stortorget Då och Nu
11.00 Diskutera centrum med dina lokala politiker
12.00 Bygg och planering i kommunen
13.00 Stortorget, hjärtat i Älmhult


Plats: Stinsahuset

Du kan även se skisserna på biblioteket och i kommunhusets reception.

Vad händer sedan?

Förslagen sammanställs sedan till ett gemensamt förslag som politiken fattar beslut om under 2017. Läs mer om uppdraget på www.almhult.se/centrum
- Vi kommer inte att bygga om hela centrum på en gång utan tanken är att torget kommer förnyas kontinuerligt. Med förslaget vill vi sätta en ram för Älmhults framtida torg, berättar Henrik Johansson, stadsarkitekt.

Skisserna

TEMAPDF (pdf, 5.4 MB)

TyrénsPDF (pdf, 13.7 MB)

 

Tyréns presentation av Norra Torggatan

En del av Tyréns förslag

Nyhet
Publicerad: