Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Högre krav på växtskyddsmedel

Utslagen maskros mellan stenbelagd gång med ett litet hus i bakgrunden.

Den 1 oktober blir det förbud mot att, inom vissa områden exempelvis hemträdgårdar, kolonilotter och skolgårdar, använda växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. Det finns alternativa metoder eller medel som inte innehåller de ämnena.

Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen. Andra växtskyddsmedel med bland annat glyfosat får inte användas i de områden som omfattas av det förbud som regeringen utfärdat.

Till en början kan dessa växtskyddsmedel fortfarande finnas att köpa i butik. Det är bra att fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.

Motsvarade regler gäller även för yrkesverksamma användare.

Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen