Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hemhagen fastigheter AB vill bygga nya bostäder i Diö

Många externa aktörer har tidigare både visat intresse och byggt i Älmhult, främst i tätorten. Hemhagen fastigheter AB är en av de aktörer som Älmhults kommun har haft dialog med. De vill nu bygga ett stort antal lägenheter på olika platser i Diö.

- Vi behöver vara fler som är med och bygger när Älmhults kommun fortsätter växa och vi behöver växa i hela kommunen. Därför är det extra roligt att en extern aktör vill vara med och bygga i en av de mindre orterna, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande (C).

Deras koncept stämmer väl överens med det syfte för detaljplanen som Älmhults kommun tagit fram för Diö.

- Diö är spännande ort med sitt stationsläge, nära naturen och sjön. Detta gör orten attraktiv att bo och verka i och därför finns det potential att växa. I detaljplanen såg vi fördelarna med att kunna bo vid tågstationen men ändå nära naturen och Kattsjön. Det är positivt att en extern aktör också ser det och kontaktar oss, säger Arpine Minasyan, stadsarkitekt.

Hemhagen fastigheter AB vill köpa kommunens mark vid Kattsjön och ishallen för att bygga ett 50-tal hyresrätter, med målsättning att de första 24 lägenheterna är klara redan 2020.

Nedan ser ni, Hemhagen fastigheter AB, idéskisser av exploateringen.

Illustrationer från Diö
Illustration från Diö
Nyhet
Publicerad:
Till toppen