Håll utkik efter det blå kuvertet – du kan påverka hälsan i länet

I dagarna kommer 13 000 slumpvis utvalda länsinvånare i åldrarna 16-84 år få ett blått kuvert i brevlådan från Folkhälsomyndigheten. Om du är en av personerna som får detta kuvert innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”. Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Dina uppgifter är viktiga för bedömningen av hur behovet av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ser ut där du bor. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Totalt är det 150 000 slumpmässigt utvalda personer i landet som alla behövs för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. Dina svar kan alltså inte ersättas med någon annans. Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa.

Undersökningen är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Statistiska centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökningen.

Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad.

Är det något du undrar över när det gäller undersökningen kan du mejla folhalsoenheten@ltkronoberg.se eller ringa 0470-588531

Du kan även läsa mer om undersökningen på:
www.folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: