Håll dig uppdaterad om Coronaviruset

Älmhults kommun följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer om coronaviruset. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden och vi håller oss uppdaterade.

Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget. Folkhälsomyndigheten har ett nära samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att om du känner dig frisk ska du leva som vanligt, även efter resa i drabbade regioner.

Karantän eller isolering

För allmänfarlig och samhällsfarlig smitta finns möjligheter att besluta om åtgärder, som exempelvis karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden.

På Folhälsomyndighetens webbplats kan du läsa:
Att sätta friska personer i karantän innebär en mycket stor inskränkning i de grundläggande individuella mänskliga fri- och rättigheter som vi har i Sverige, det är noga reglerat i smittskyddslagen under vilka omständigheter det får ske. Att placera personer i karantän är en kraftig åtgärd. I nuläget är det inte motiverat på friska personer.

Beroende på vilken åtgärd det gäller är det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut.

Här följer en kort sammanfattning av Folkhälsomyndighetens frågor och svar uppdaterad 2020-02-05. Du kan även gå in på Folkhälsomyndigheten och läsa dem i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Om ni inte har någon symptom kan ni leva som vanligt.
  • Om någon i familjen blir sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon
  • Folkhälsomyndighetens anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömning är att det viruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.
  • Det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om karantän och isolering.

Länkar till mer information

Informationsblad

Nyhet
Publicerad: