Haganäsområdet får nu ett motionsspår med belysning

Snart kommer det att bli belysning i motionsspåren på Haganäsområdet. Arbetet med grävning och stolpsättning är nu i full gång. Elljusspåret kommer att bli totalt cirka 3 kilometer långt och ersätter det gamla spåret. Det kommer även att bli belysning mot det nya utegymmet och Friskis&Svettis.

Arbetet med motionsspåret kommer att ta cirka tre månader och pågå etappvis. Delar av spåret kommer därför att stängas av under vissa perioder, cyklister och gående ombedes välja andra spår. Arbetet i Haganäs beräknas vara klart till den 1 maj.

När arbetet är klart i Haganäs kommer man att påbörja arbetet med belysning till motionsspåret i Liatorp.

Bild över elljusspåret

Elljusspåret är markerat med röda linjer

Nyhet
Publicerad: