Haganäselev till riksfinal

Melker Edberg som är elev vid Haganässkolan i Älmhult har tagit sig till årets final i Svenska Juniorvattenpriset.
Melkers arbete heter "Möckelns bruna vatten – det var inte bättre förr!". Här följer en sammanfattning av arbetet:

Många sjöar i södra Sverige, inklusive Möckeln, har fått ett kraftigt mer brunfärgat vatten de senaste 40 åren. Detta har påverkat sjön Möckeln negativt på flera sätt. Till exempel har gäddan missgynnats. Det har också blivit svårare att använda vattnet som en dricksvattentäckt, och badgäster har blivit "brunfärgade".

Melker har, tillsammans med forskare vid Lunds och Umeå Universitet, undersökt hur brunfärgat vattnet har varit i Möckeln längre tillbaka i tiden genom att analysera bottensediment från sjön. Resultatet från undersökningen var något oväntat! Möckelns vatten var troligen minst lika brunfärgat i början på 1900-talet jämfört med idag. Det var alltså inte bättre förr!

Melker har också tävlat med sitt projektarbete vid Unga Forskares riksfinal i Stockholm.

Mer information om Svenska Juniorvattenprisetlänk till annan webbplats.

Lycka till i finalen, Melker!

Nyhet
Publicerad: