GötaPriset 2011

Samarbetsprojektet Linnea har nominerats till GötaPriset 2011.
Linnea är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner med syfte att genomföra förbättringar i vården. Projektet är speciellt inriktat på äldre personer med många sjukdomar och som har många vårdkontakter.

Områden som har berörts i Linneaprojektet är bland annat

  • vårdplanering
  • läkemedel
  • säker inskrivning
  • säker utskrivning
  • fallproblematik.

Projektet är ett av 51 projekt nominerade till GötaPriset och kommer därmed att presenteras under Kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg den 15-17 november i år, då också det vinnande projektet koras.

Nyhet
Publicerad: