Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gemensamt ansvar att snöröja och halkbekämpa

Det är många mil kommunala vägar, gator, cykel- och gångbanor som ska snöröjas och halkbekämpas. Vi på Älmhults kommun delar ansvaret med Trafikverket och även med dig som äger en fastighet (hus/villa). Men trots snöröjning och halkbekämpning behöver vi alla kom ihåg att vintervägar och vintertrottoarer aldrig blir lika säkra som på sommaren. Oavsett vem vi är, ung som gammal behöver vi förhålla oss till det väder som är och visa hänsyn till varandra i trafiken.

Ansvar

Älmhults kommun har ansvar för kommunala vägar och gator samt vissa, trottoarer och gång- och cykelbanor. De trottoarer som skottas av kommunen är oftast de i centrum av en ort.

Är du fastighetsägare (även villor/hus) har du ansvar för att snöröja/halkbekämpa utanför din fastighet. Bra att veta är att med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på statliga vägar.

Startkriterier

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst fyra cm. För gator och vägar gäller fem till sju centimeter beroende på vind och snökonsistens. Vårt mål är att de större vägarna samt gång- och cykelbanor ska vara snöröjda när morgonrusningen sätter igång. Turordning: de större trafiklederna och gång- och cykelvägar plogas först, därefter villagator och parkeringsplatser.

Hjälp till att underlätta snöröjningen

 • Respektera parkeringsrestriktioner
 • Lämna företräde till arbetsfordon i snöröjning
 • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor

Fastighetsägare om skottning och istappar

 • Snö ska röjas bort från trottoar/gångbana så snart som möjligt efter avslutat snöfall
 • Lägg upp snön på ett sätt så att det går att ta sig fram eller forsla bort snön
 • Snö och istappar från tak som kan falla ner ska tas bort
 • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand till gångbanor kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult
 • Snöröj fram till ditt sopkärl
 • Tänk på att säkerheten är viktig för de som arbetar på taket och för de som passerar nere på marken. Skyddsanordningar kan behövas och ibland även en trafikanordningsplan.

Fastighetsägare när snön smälter

 • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.
 • Sopa upp sanden när snön smält bort (går att spara för att använda nästa vinter).

Sandning och saltning

Vi använder så lite salt som möjligt och saltar endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas.

Sand kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult.

Mer information och kartor som visa hur vi snö- och halkbekämpar finns på:

almhult.se/snorojning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

almhult.se/snorojninggangcykel Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen