Gång- och cykelvägen mellan Östergatan och södra delen av Baldersgatan stängs tillfälligt av den 30 mars

Från och med 30 mars kommer gång- och cykelvägen mellan Östergatan och södra delen av Baldersgatan stängas av i cirka fem veckor. Detta beror på att vi ska bygga en pumpstation och en ny gång- och cykelvägsträckning.

Karta över området

Den delen som stängs av är rödmarkerad. Klicka på bilden för större karta.


Nyhet
Publicerad: