Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förvaltningsrätten begär att upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst ska göras om.

Förvaltningsrättens dom kring skolskjuts och färdtjänst har inkommit till Älmhults kommun. Förvaltningsrätten skriver i sitt avgörande att man bifaller ansökan om överprövning och beslutar att upphandlingen ska göras om.

Förvaltningsrätten anser att kommunens förfrågningsunderlag inte garanterar någon volym utan styrs av kommunens faktiska behov under avtalstiden. Vilket kan innebära att behovet kan variera mellan läsåren och vissa turer kan försvinna helt under avtalstiden. Mot den bakgrunden begär Förvaltningsrätten att upphandlingen ska göras om.

Älmhults kommun har nu tre veckor på sig att överväga att begära prövningstillstånd till kammarrätten, eller godta domen och påbörja en ny upphandling.

Oavsett om Älmhults kommun begär prövningstillstånd, eller påbörjar en ny upphandling, så påverkar det inte dig som använder skolskjuts eller färdtjänst.

Läs tidigare information i ärendet här Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen