Fortsättning följer med ett ”Welcome center” i Älmhult

Skiss på fasad för besökscentrumet

Ett konkret förslag på ett besökscentrum – eller Welcome center – med placering i Älmhult är klart och igår (6/10 2015) ställde kommunstyrelsen sig bakom det redovisade idékonceptet med lokalisering, utformning och innehåll.

Syftet med ett besökscentrum är att stödja och bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Älmhult med omnejd, ett område som sträcker sig cirka en timmes radie från Älmhult. Besökscentret ska inspirera besökarna att upptäcka fler besöksmål, förlänga sin vistelse i området, att få dem att komma tillbaka samt bli ”ambassadörer” för vårt område. Igår beslutade kommunstyrelsen att de är beredda att ”gå före” och ta maximalt hälften av finansieringen av besökscentret. Det måste dock till ytterligare medfinansiering för att kunna förverkliga besökscentret.

Per Andersson, som arbetat med förstudien, har nu i uppdrag att föra en dialog om medfinansiering med kommuner, regioner och privata aktörer som kan tänkas vara intresserade att tillsammans förverkliga ett ”Welcome center” i Älmhult.

Skiss på interiör

Konceptet bygger på att göra besökaren nyfiken och aktiv

Företaget Expology, som arbetat fram förslaget, är specialiserade på utställnings- och upplevelsebaserad design. Besökscentrumet är skisserat på cirka 200 m2 stor yta. Det föreslagna konceptet bygger på en pedagogisk tanke om att göra besökarna såväl nyfikna som aktiva och delaktiga i planeringen av sin vistelse i området. 

Med hjälp av modern teknik ska man på besökscentrumet kunna samla på sig resmål man gillar på ett enkelt och lekfullt sätt. Ensam eller tillsammans med sitt sällskap sammanställer man sedan en gemensam karta på ett så kallat multitouch-bord. Detta kan man sedan printa på plats eller få en digital variant till sin e-post eller mobiltelefon.

Läs mer om projektet här.

I styrgruppen för projektet ingår: Lena Stävmo, Destination Småland (ordförande), Åsa Simonsson, Tourism in Skåne, Annika Nilsson, Leader Linné, Gudmund Vollbrecht IKEA AB, Malin Blom, Älmhults kommun.

Nyhet
Publicerad: