Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fortsatta höga vattenflöden – men nu börjar det sjunka

Vi har fortsatt höga flöden i sjön Möckeln och sänkningen beräknas gå långsamt. SMHIs och kommunens prognos är att det sjunker en till fyra centimeter per dag. Men det beror på hur nederbörden inom avrinningsområdet kring Helgeå är. I mindre åar och vattendrag kommer de höga flödena att minska snabbare. Generellt kommer vi att ha höga vattennivåer i flera veckor framåt.

Lars Nilsson, räddningschef i Älmhults kommun, berättar om hur vi jobbar med de höga vattenflödena.

– Vi har varit uppe på en nivå av höga vattenflöden som ligger tre centimeter under 2002 års toppnotering. Några fastigheter, både permanentboende, fritidshus och industribyggnader, har drabbats av de höga flödena men i stort ser vi att ägarna har tagit ansvar för att skydda sina fastigheter. Påverkan på kommunen har framför allt inneburit hård belastning på spillvattenledningarna (de ledningarna som forslar bort smutsigt vatten). Vi har byggt vallar kring pumpstationer och satt in fler pumpar där det behövs för att förhindra och begränsa att ytvattnet följer med spillvattnet. Dagvattensystemet runt påverkade områden har pluggats och dränering har gjorts med pumpar som kontrolleras regelbundet.

– Vår gatu- och parkavdelning har jobbat med att förstärka de vägar som har sänkt bärighet, men fortfarande har vi ett tiotal kvar med sänkt bärighet och några som är avstängda. De påverkade vägar kommer, allt eftersom vatten sjunker undan, fortfarande ha sänkt bärighet och begränsningar i framkomlighet tills att de har kontrollerats och vi har säkerställt bärigheten.

– Våra trummor under stambanan, som brukar svämma över på grund av att vattnet drar med bråte, har rensats och vi kontrollerar dem regelbundet och hittills har de inte svämmat över.

Har du frågor kontakta: tekniska@almhult.se eller via telefon 0476 - 550 00.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen