Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ett steg närmare sjöstaden Älmhult – nya bostäder byggs med närhet till Möckeln

Nu har arbetet med att ta fram en detaljplan över gamla sågverksområdet i stadsdelen Möckeln börjat. Platsen ligger precis intill sjökanten. Det är Trenäs Förvaltning AB, ägare till fastigheten, som vill bygga ett nytt unikt bostadsområde där.

Flygvy över sjön Möckeln med en gammal industritomt och södra stambanans spår.

Älmhult växer och vi har en stor efterfrågan på bostäder i olika former. Fastigheten, som tidigare var Möckelns Sågverk AB, har ett mycket fint läge med utsikt över sjön Möckeln. Det ligger naturnära och samtidigt bara några minuters cykelväg från Älmhults centrum.

Vi har nu skrivit ett avtal med Trenäs Förvaltning AB vilka har en hög ambition och vill skapa en boendemiljö av hög kvalitet med en blandning av bostadstyper. Vår målsättning är att det nya området, i stadsdelen Möckeln, också ska göra sjön Möckeln mer tillgänglig för alla invånare och besökare.

– Just nu har vi utbyggnadsprojekt både i östra och i västra delen av Älmhult samt en del förtätningsprojekt inne i centrala Älmhult. Trycket efter bostäder är stort. Tillsammans med Trenäs får vi en möjlighet att omvandla sågverkstomten i Möckeln (nordöstra delen av Älmhult) till ett attraktivt och hållbart bostadsområde med blandad bebyggelse. Vi planerar även för högre hus vilket innebär fler bostäder inom området. Det i sin tur kan skapa tillräckligt underlag för att mindre företag ska kunna etablera sig, som exempel café, restaurang och gym. Företagen bidrar till bekvämlighet för boende och besökare i området och när det blir mer liv och rörelse ökar också tryggheten, säger Arpine Minasyan, stadsarkitekt på Älmhults kommun.

– Det ska bli riktigt roligt att planera området tillsammans med fastighetsutvecklaren Trenäs. Den gamla industrihistorien kring Möckelns Sågverk AB ger oss inspiration och vi tänker oss att det nya bostadsområdet ska få en hamn- och stadsmässig karaktär. Attraktiva gröna miljöer med mötesplatser, strandpromenad, bryggor, stråk för gångare och cyklister lyfts in i ett tidigt stadie och blir en viktig del i detaljplanen. Det handlar om att skapa miljöer där människor känner sig "hemma", säger Linda Björling, planarkitekt på Älmhults kommun.

Detaljplanen släpps för samråd våren 2022. Då kan du lämna synpunkter på förslaget. Efter analys av inkommande synpunkter och justeringar går detaljplanen åter ut på granskning, under vintern 2022. Även vid detta tillfälle går det att lämna in synpunkter. Till våren 2023 kan detaljplanen vara klar.

Läs mer om detaljplaneringen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen