Elektroniska fakturor - Svefaktura

Kommunen ändrar nu rutiner och inför e-fakturahantering. Med den nya rutinen uppnår vi en mycket effektivare och säkrare process. Vi tar även ett krafttag för miljön.

Älmhults kommun har börjat ta emot svefakturor och avtal har tecknats med Inexchange.

Vid frågor kontakta Inexchange på info@inexchange.se eller ekonomienheten ekonomi@almhult.se.

Nyhet
Publicerad: