Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Eldningsförbud i Kronobergs län från lördag 30 maj

Väderleksförhållanden den senaste tiden har lett till att risken för brand i skog och mark är hög. Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län från kl. 10.00 den 30 maj 2020 och tills vidare.

Eld för grillning vid badplats

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trägårdsgrillar på egen tomt.

ELDNINGSFÖRBUDET INNEBÄR

I skog och mark är det förbjudet att:
• elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör inte använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

I skog och mark är det tillåtet att:
• grilla och laga mat på fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
• förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
• använda engångsgrillar på fast grillplats.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:
• grilla och elda
• grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
• använda engångsgrillar.

Mer information finns på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen