Eldningsförbudet är upphävt

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag den 3 maj 2019 klockan 14.00. SMHI:s väderprognos för de kommande fem dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta.

Nyhet
Publicerad: