Detta händer med Esplanaden nu

Under vecka 12 satte vår entreprenör upp omledningsskyltar och började förbereda inför de markarbeten som startar under denna vecka. De kommer börja arbetena i norra delen av Esplanaden. Måndagen den 27 mars påbörjas arbetet med att plocka ned träden längs östra sidan av Esplanaden. Arbetet med att ta ned träden beräknas ta cirka 3 dagar.

Under vecka 14 kommer träden på den västra sidan att plockas ned. Träden är i dåligt skick och kommer att bytas ut mot nya, friska träd som ges bättre markförutsättningar. Till hösten kommer vi att plantera Avenbok.

Följ arbetet med Esplanaden här.

Nyhet
Publicerad: