Demokratidag med debatt på schemat

Den 16 maj 2014 var det den årliga demokratidagen på Haganässkolan. På schemat för dagen stod debatt mellan olika politiska ungdomsförbund.

Under demokratidagen var representanter från olika politiska ungdomsförbund på plats för att delta i debatter. Debatterna handlade om frågor som rör EU, skola och arbete.  Representanterna från de olika ungdomsförbunden hade under dagen även bokbord i skolan så att eleverna fick möjligheten att prata med, och ställa frågor till dem.

Demokratidagen anordnades av Haganässkolans elevråd med syfte att uppmärksamma politik och för att ge eleverna en inblick i hur olika partier står i olika politiska frågor.

Nyhet
Publicerad: