Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

De äldre tycker till om äldreomsorgen

Svaren på socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen visar att nöjdheten bland äldre är högst inom områden kring hur personalen bemöter dem och att de känner förtroende för personalen och är trygga i sitt boende.

Undersökningen, som gjorts under våren, delas upp i två områden, en för dem som har hemtjänst och en för dem som bor på vård- och omsorgsboende.

De brukare som har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med hur personalen bemöter dem, de känner förtroende för personalen och de säger att personalen utför sina arbetsuppgifter bra. De områden som får lägre nöjdhetssvar är hur man som brukare har möjligheten att påverka när man får hjälp, hur personalen informerar om tillfälliga förändringar och hur mycket tid personalen har för att utföra sitt arbete. Även frågan om de vet vart de ska vända sig med klagomål och om de har en känsla av ensamhet får lägre nöjdhetssvar.

Av de brukare som har vård- eller omsorgsboende toppar nöjdheten inom områden kring hur personalen bemöter dem, hur trygg man känner sig på sitt boende, hur lätt det är att få kontakt med personalen och hur personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål. De frågor som brukarna svarat minst positivt på handlar om känsla av ensamhet, vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, hur lätt det är att få träffa läkare, hur personalen informerar om tillfälliga förändringar och möjlighet att få komma utomhus.

– Ledningsgruppen för vård- och omsorg har börjat titta på svaren och börjat ta fram handlingsplaner för att förbättra de områden som brukarna tycker kan bli bättre. När handlingsplanerna är klar kommer vi att återkoppla till alla som fått enkäten, säger Gun Bylund, verksamhetschef för vård och omsorg.

Om undersökningen

Det är Socialstyrelsen som årligen genomför brukarundersökning. 141 personer som har hemtjänst i Älmhults kommun svarade på undersökningen, vilket är 63,2% av de tillfrågade. 92 % av de tillfrågade uppger att de är mycket nöjda eller nöjda med hemtjänsten.

65 personer som har vård- och omsorgsboende svarade på undersökningen, vilket är 49,6% av de tillfrågade. 81 % av de tillfrågade uppger att de är mycket nöjda eller nöjda med sitt vård- och omsorgsboende.

Syftet med brukarundersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre i kommunen.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen