Centrumutvecklingen tar fart – samverkan behövs

Två rapporter som rör Älmhults handel och centrumutveckling är nu klara och kommer att utgöra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det är dels en handelsutredning som gjorts av HUI Research, dels en så kallad replacementanalys som gjorts av företaget Reteam. Den senare är en analys av Älmhults centrum utifrån hur människorna använder de offentliga platserna i centrum av Älmhult i dag, samt hur man genom utveckling av platserna och gatorna skulle kunna få människor som vistas i Älmhult till att använda staden ännu mera.

­– Till hösten invigs Haganäsleden och då har vi mycket goda förutsättningar att intensifiera arbetet med centrum. Genom de analyser som gjorts har vi ett bra underlag att arbeta vidare med tillsammans med fastighetsägarna och handlarna och IKEA. Samverkan är A och O om vi ska få en positiv utveckling av Älmhults centrum, säger kommunchefen Tomas Rikse.

Handelsutredning som gjorts av HUI ResearchPDF (pdf, 2.6 MB)

Replacementanalys som gjorts av företaget ReteamPDF (pdf, 8.2 MB)

Nyhet
Publicerad: