Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygget av vattenverket löper på men fortsätt vara sparsam med vattnet

Älmhultsborna har varit bra på att spara vatten under våren men nu kommer sommarvärmen och vi ser hur förbrukningen ökar.

Vi har bett Kristin Täljsten VA-chef, Helena Ahlberg VA-ingenjör och Bengt Lexander, processansvarig för tillbyggnaden av vattenverket, att berätta om hur vår vattensituation i Älmhult ser ut och hur det går med bygget av vattenverket.

Bengt Lexander, processansvarig för tillbyggnaden av vattenverket i Älmhult och Helena Ahlberg VA-ingenjör framför bygget.

Bengt Lexander, processansvarig för tillbyggnaden av vattenverket i Älmhult och Helena Ahlberg VA-ingenjör.

- Jag vet att många tänker att det varit en blöt vinter och att det är gott om vatten i sjön Möckeln. Kommunalt vatten klassas som livsmedel vilket innebär att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning. Allt vatten som tas från sjön Möckeln in i Älmhults vattenverk måste passera och renas genom ett antal filter och processer för att sedan fortsätta ut i det kommunala dricksvattensystemet. Det är dessa reningssystem som begränsar vad vattenverk kan leverera och sedan 2013 har dricksvattenförbrukningen ökat med 30 % vilket beror på att Älmhult växer, säger Kristin Täljsten, VA chef.

- Vattenverket är dimensionerat för normala hushållsbehov det vill säga tvätt, disk, matlagning och hygien. Dagens vattenverk klarar att leverera 2 500 kubikmeter per dygn och vår normala förbrukning ligger strax under den siffran. Sätter många hushåll exempelvis igång sina vattenspridare under varma dagar går förbrukningen upp med runt 700 kubik per dygn och det klarar inte vattenverket av därför måste vi vara sparsamma med vattnet.

Hur långt har vi kommit i tillbygget av vattenverket?

Bengt Lexander som just nu arbetar med processerna kring tillbygget av vattenverket och även ansvarar för tekniken bakom reningen i vattenverket berättar att vi är lite mer än halvvägs igenom bygget.

- Den nya processbyggnaden är på plats och det målas och installeras el och annan teknik för fullt. Det mesta av rör, vattentankar och olika system håller på att monteras på plats och kopplas in. Det kan tyckas att det vi bygger är ett hus med lite rör och några vattentankar men hela anläggningen är en högteknologisk livsmedelsprocess med höga kvalitet- och säkerhetskrav. Det ska vara en säker arbetsplats för våra medarbetare att vara på och att få all teknologi på plats tar tid. Vissa bitar har blivit försenade medan andra delar gått snabbare än tänkt så vi följer fortfarande tidsplanen och beräknar vara klara under hösten 2021 och då kan vi leverera 4 500 kubikmeter vatten per dygn.

Kommer det att bli ett bevattningsförbud?

- I Älmhults kommun har vi nio vattenverk och i åtta av dem använder vi grundvatten för dricksvattenproduktionen. Vid låga grundvattennivåer kan bevattningsförbud komma att införas. Vattenverket i Älmhult använder sjövatten för dricksvattenproduktionen. Vattenverket i Älmhult är redan hårt belastat och om förbrukningen av vatten ökar kommer vi att behöva införa bevattningsförbud.

- Vi uppmanar alla att spara på dricksvattnet, oavsett vilket vattenverk du är ansluten till, då finns risk för att dricksvattnet i vår kommun inte kommer att räcka. De som har egen brunn är själv ansvarig för att vattnet räcker, säger Helena Ahlberg, va-ingenjör.

Du som planerar att anlägga en gräsmatta eller plantera träd bör vänta med det till hösten då risken för bevattningsförbud under sommaren är stor.

Kommunens parkavdelning använder inte dricksvatten utan hämtar vatten från en damm för bevattning av planteringar.

Älmhults vattenverk förser Älmhult, Delary och Ryfors med vatten. Diö vattenverk förser Diö, Liatorp, Råshult, Stenbrohult och Möckelnsnäs

Vi har samlat frågor och svar om vad som gäller vid bevattningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hur du kan vara vattensmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyhet
Publicerad:
Till toppen