Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Budgeten för 2021 präglas av att Älmhults kommun ska fortsätta vara en attraktiv kommun trots osäkert läge i ekonomin

Budgetförslaget för 2021 fokuserar på att fortsätta vara en attraktiv kommun genom att växa hållbart och att styra hållbart. En satsning på vård, skola och omsorg som tillförs 38 mkr varav 22 mkr är till skolan. I förslaget föreslås en oförändrad skattesats på 20,96 procent.

- Trots det osäkra läget med coronapandemin ser vi stora möjligheter till fortsatt utveckling i Älmhult. Vi gör satsningar inom både skola, vård och omsorg, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Senaste årens befolkningsökning har varit positiv för kommunen men har också skapat utmaningar då behoven ökat inom vård, skola och omsorg. Likaså finns höga förväntningar på kommunens åtaganden med fler bostäder, fritidsaktiviteter och gröna områden. Nya bostadsområden växer fram i flera delar av kommunen. Ett stort intresse från externa aktörer finns för att investera i kommunen.

- Det innebär att vi som kommun behöver hålla fokus på ekonomin i kombination med att fortsätta utvecklas hållbart, säger Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Social hållbarhet

Ett samhälle som växer måste växa tryggt för barn och deras familjer. Det måste också kännas välkomnande och tryggt i den offentliga miljön. Flera insatser för att skapa trygghet pågår inom kommunen. Nu intensifieras arbetet genom att samordna kommunens resurser för att skapa goda förutsättningar för barn och familjer i Älmhults kommun.

- Vi vill ge barn en trygg uppväxt i Älmhult, med goda förutsättningar i livet. Vi ser också behovet av att samverka med det civila samhället, säger Gun-Britt Cedergren (KD), ledamot Kommunstyrelsen.

Budgeten fastställs slutgiltigt i kommunfullmäktige den 23 november.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen