Bron över Helge å i Diö stängs 4/5 -5/7 2015, på grund av broreparation

Under perioden 4 maj till 5 juli 2015 kommer Trafikverket att stänga av bron samt gång- och cykelvägen över Helge å. Avstängningen beror på större underhållsarbeten och ommålning.

Under perioden då vägarbetena pågår kommer det att bli en del störningar i trafiken och Trafikverket ber alla trafikanter att följa orange vägvisning eller om möjligt ta alternativa vägar. Se karta för omledning av biltrafik.

Du kommer fortfarande kunna cykla Åbogatan vidare på Stora Backegatan och in på Gemlagatan, se karta. Denna väg kommer dock att vara stängd för biltrafik.

Eventuella frågor besvaras av Magnus Holm på Trafikverket, tfn 010-123 92 90, magnus.holm@trafikverket.se

Karta omledning biltrafik

Karta för omledning av Helge å

Följ orange vägvisning. Klicka på bilden för större karta.

Karta över hur du kan cykla

Nyhet
Publicerad: