Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Barn, unga och äldre högt prioriterade i Nya Alliansens budgetförslag!

Nya Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) har idag presenterat sin budget inför 2022.

Budgeten innehåller fortsatt stora satsningar på framförallt kärnverksamheten där nämnderna tillförs ca 67 miljoner kr + kostnader för kommande lönerevision för att möta den expansiva fas som kommunen befinner sig i.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren fått betydligt fler barn och ungdomar i sin verksamhet, vilket medfört att nya skolor och förskolor byggts. Nämnden tillförs i budget 2022 ytterligare ca 26 miljoner kronor.

Socialnämnden tillförs 11 miljoner kronor för de ökade behoven inom främst individ- och familjeomsorgen.

I budgeten ges ett antal uppdrag som ska genomföras under kommande år. Det handlar bland annat om att stärka kontakterna och samarbetet med näringslivet, öka samverkan med civilsamhället/föreningar och att skapa en återstart efter pandemin.

Den expansiva fasen för kommunen innebär att nödvändiga satsningar som gjorts de senaste åren påverkar driftsbudgeten. Kommunens växtvärk har inneburit att ett antal större investeringar behövts göras som t ex nytt vattenverk och nya grundskolor som initialt är kostsamma men nödvändiga för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas. För att fortsatt kunna satsa på kärnverksamhetens utveckling föreslås en skattehöjning om 90 öre.

Läs hela Nya Alliansens budgetförslag här Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen