Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Både ris och ros för Älmhults kommun i ”Kvalitet i Korthet”

Årets undersökning Kvalitet i korthet visar att Älmhults kommun har bra resultat på många punkter men också en del förbättringsområden. Resultaten i skolan och inom vård- och omsorgsboenden är fortfarande höga.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en stor kvalitetsmätning bland landets kommuner. Deltagandet är stort, 2018 deltog drygt 260 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör att kommunerna får ett bra material att använda i sitt förbättringsarbete.

Rapporten visar bland annat att andelen föräldrar som får förskoleplats på önskat datum i Älmhult ligger kvar på en hög nivå. Det är också fler elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 83,7 procent, jämfört med föregående år.

– Kvalitet i korthet är en bra undersökning som ger oss värdefull kunskap och en årlig kvalitetsmätning av våra verksamheter. Undersökningen ger också våra invånare bra information om kommunens verksamheter och bemötande. Kvalitet i korthet är ett bra verktyg i vår verksamhetsutveckling, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Ris och ros

Jämfört med tidigare år har det skett en liten ökning gällande nöjdheten inom vård- och omsorgsboende men en marginell minskning inom hemtjänsten. Generellt är nöjdheten i kommunerna högre i hemtjänsten än på vård- och omsorgsboenden. I Älmhult är 80 procent nöjda på vård- och omsorgsboenden medan 87 procent inom hemtjänsten.

Svar på e-post ligger kvar på ett bra resultat medan tillgänglighet på telefon och bemötande visar något sämre resultat.

– Vi ska nu analysera resultaten noggrant och efter det se vilka förbättringsåtgärder som behövs göras inom kommunens olika verksamheter, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Läs mer

Resultatet redovisas i en rapport som sammanställs av SKL. Länk till annan webbplats. och i Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen Länk till annan webbplats. .

Nyhet
Publicerad:
Till toppen