Avsiktsförklaring Haganässkolan - IKEA

Haganässkolan i Älmhult och IKEA skriver under en avsiktsförklaring som ska gynna båda parter och syftar till ömsesidig nytta. I avsiktsförklaringen finns gemensamma mål inom marknadsföring, praktik, lärlingsutbildning, mentorskap och utbildning.
Samverkan mellan parterna avser att ytterligare utveckla skolans kvalitet. Det kan medföra att fler av IKEA:s medarbetare väljer att bosätta sig i Älmhult, vilket i sin tur innebär att fler elever kan välja Haganässkolan. Haganässkolan behöver även attrahera elever från andra kommuner för att behålla ett rikligt och brett programutbud.

Smålandsandan som präglar IKEA ska också genomsyra Haganässkolan. Smålandsandan kan beskrivas i några centrala begrepp:

  • enkelhet
  • kostnadsmedvetenhet
  • klurighet
  • kaxighet
  • gemensamhet
  • "annorlundahet".
 
Avisktsförklaringens hela innehåll presenteras tisdagen den 15 februari klockan 8.30 på Haganässkolan, konferensrum Näs, av
  • Thomas Carlzon, VD, IKEA AB
  • Britt-Louise Ek-Gustafsson, gymnasiechef, Älmhults kommun
  • Håkan Ljungqvist, HR-manager, IKEA AB
  • Ronnie Ekdahl, information/marknadsföring, Haganässkolan, Älmhults kommun
 
Frågor besvaras av Ronnie Ekdahl, telefon 0476-550 61.
Nyhet
Publicerad: