Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avsiktsförklaring ger möjlighet för privataktör att bygga och driva förskola

Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder, förskolor och skolor. Kommunstyrelsen kommer under tisdagen den 6 mars att besluta om en avsiktsförklaring som ger Mats Andersson Development AB och Idemo Utbildning AB möjlighet att bygga och driva en förskola på tomten Majtorp 1:1 (sydväst om Paradiset).

– Vi är glada över att vi blir fler invånare i kommunen, samtidigt är det en utmaning att i samma takt bygga skolor, bostäder och infrastruktur, säger Eva Ballovarre, kommunalråd. Vi söker nya vägar för att lösa utmaningarna och jag är glad att nu skriva på en avsiktsförklaring med en privataktör med syfte att bygga och driva en förskola i det nya området Västra Bökhult.

Förskolan, som beräknas kunna vara i drift i slutet av 2019, ska ha minst 6 avdelningar och drivas av Idemo Utbildning AB.

– Älmhult är en ort som expanderar och det finns ett behov av bland annat förskolor, därför känns det naturligt för oss att satsa på Älmhult. Vi på Idemo Utbildning kommer att arbeta med inspiration av Reggio Emilia-pedagogiken med fokus på långsiktig hållbarhet, säger Bengt Eriksson, VD på Idemo Utbildning.

Idemo Utbildnig AB

Idemo Utbildning AB håller just nu på med planering av Åkerkullans förskola i Växjö, som beräknas starta under hösten 2018.

Idemo Utbildnings verksamhetsidé

”Vi vill utveckla barnen att bli nyfikna, självständiga, värna om värdet av andra människor och sin omvärld. Vi är unika genom att erbjuda projektinriktat arbetssätt, möte med digital teknik, pedagogisk handledning, natur, engelska, rörelse och ekologisk matlagning.

Naturligtvis genomförs verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Förskolorna kommer att arbeta utefter läroplanen Lpfö-98 samt vara inspirerad av Reggio Emilia filosofin.”

Majtorp 1:1

Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult. Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt område för skola, förskola och bostäder. Planområdet har ett bra läge och gränsar mot Västra Bökhult, Paradiset och Norregård. 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen