Arbetet med Haganäsleden snart igång – välkommen till första spadtaget

Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 13.00 tar Bo Svensson från Trafikverket och kommunalråd Elizabeth Peltola det första spadtaget vid Södra Krongatan (söder om parkeringen).

För att öka säkerheten och förbättra tillgängligheten i centrala Älmhult ska Trafikverket nu bygga en sträckning av väg 120 från rondellen vid Hallandsvägen/Esplanaden fram till väg 23. Den nya vägen blir 1,2 km lång. Längs vägsträckan kommer två anslutningar att byggas: till Östra Esplanaden och mot handelsområdet Haganäs. Under den nya vägen blir det även två tunnlar där gående och cyklister kan passera. På väg 23 kommer man att bygga en helt ny trafikplats som ska bli en ny infart till Älmhult.

Öppet hus 3 september

Onsdagen den 3 september 2014 kl.17.00–20.00 är du som har frågor eller är nyfiken på vägbygget välkommen till Folkets Hus i Älmhult. På plats finns ansvariga från Trafikverket, Älmhults kommun och entreprenören Konsortiet Haganäsleden Älmby/Kanonaden.

Nyhet
Publicerad: