Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Arbetet med gångstigen på Näset är stoppat

I förra veckan kontaktade Naturskyddsföreningen Linnébygden kommunens tekniska avdelning och berättade att det pågår ett arbete med breddning av gångstigen längs med strandlinjen ut till Näset i södra Möckeln. Kommunen är markägare till området Näset och hyr ut marken till båtklubben Näset.

– Vi kontaktade Båtklubben Näset, som omedelbart stoppade arbetet. Vi har också meddelat Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för strandskyddet och vattenlinjen. Just nu ligger ärendet hos Båtklubben Näset som behöver följa upp med Länsstyrelsen om vilka tillstånd som krävs. Därefter, om de vill fortsätta med bygget, ska de söka medgivande av kommunen för gångstig på kommunens mark. Vi håller kontakt och dialog med båtklubben Näset och arbetet fortsätter inte innan de tillstånd och medgivande som krävs är sökta och beviljade.
Vi har också varit i kontakt med Naturföreningen Linnébygden, berättar Lars Nilsson, Tf. Teknisk chef.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen