Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Antikroppstester för personal inom kommunen

Region Kronoberg har erbjudit oss möjligheten att provta personer inom prio-grupp 2, det vill säga de som arbetar inom vård och omsorg, för antikroppar av covid-19.

Vi börjar provta personer inom priogrupp två nu i veckan. Medverkan är frivillig och resultatet sekretessbelagt, var och en bestämmer själv om hen vill delge sitt resultat. Socialförvaltningen får en övergripande bild av resultatet men inte på individnivå.

- För oss är det bra att veta hur många som haft covid-19. Ju mer vi känner till om sjukdomen desto lättare är det för oss alla att kunna tackla olika scenarier. Det kan till exempel vara lättare att planera hjälpen till enskilda covid-19 sjuka om vi har team med medarbetare som har antikroppar.

Att också kunna hjälpa till i forskningen runt sjukdomen känns viktigt och vi är tacksamma för att våra medarbetare också känner så och vill ställa upp, säger Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älmhults kommun.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen