Anställningsbevis till feriearbetare

Vi har börjat skicka ut anställningsbevis till de som har fått feriearbete i Älmhults kommun sommaren 2014.  

Har du inte fått något anställningsbevis kan det bero på att vi saknar uppgifter från dig. Om du ska arbeta med barn och är över 15 år behöver vi ha ett utdrag från belastningsregistret. Detta söks via polisen. Vi saknar en del utdrag och först när vi fått det kan vi skicka ut anställningsbeviset.

Har du frågor kring feriearbete och anställningsbevis kan du kontakta Christel Stenberg eller Christine Jönsson på personalenheten. Du når dem via kommunens växel på telefon 0476-550 00 eller via e-post: christel.stenberg@almhult.se respektive christine.jonsson@almhult.se.

Nyhet
Publicerad: