Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhult utvecklar nya attraktiva mötesplatser vid Helge å

Älmhults kommun har fått 826 000 kronor i statligt LONA-bidrag till en lokal naturvårdssatsning för att utveckla attraktiva mötesplatser vid Helge å i Älmhult. Syftet är att öka möjligheterna till friluftsliv och utevistelse i kommunen.

Det är väldigt roligt att vi kan genomföra satsningar på de fina naturvärden som finns i närheten av Älmhult. Tack vare ett bra samarbete med flera föreningar är detta möjligt, berättar Thomas Franzén, fritidschef.

Bakom ansökan står Älmhults kommun och Skogsstyrelsen i samarbete med hembygds-föreningarna i Göteryd, Hallaryd och Pjätteryd samt Hallaryds IF.

Natur och kultur vid Helge å – ett samverkansprojekt

Projektet som ska utföras är kostnadsberäknat till cirka 1 650 000 kronor. Projektet ska synliggöra och tillgängliggöra de fina områden som finns vid Helge å för boende i närområdet och besökande turister.

Några exempel på aktiviteter som ska genomföras:

  • Nya kultur- och vandringsstigar ska anläggas i Delary, Hallaryd och Gustavsfors. Här blir det även helt nya mötesplatser med bord och bänkar.
  • Nya tillgänglighetsanpassade toaletter vid Gustavsfors och Delary badplats.
  • Två tillgänglighetsanpassade fiskebryggor ska uppföras vid Helgeå, Gustavsfors.
  • I Delary Brukspark, skapas ny vandringsslinga, ökad tillgänglighet och industriminne med unik naturmiljö

Om LONA-bidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen