Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhult startar samarbete kring grönytor med partnerkommun i Sydafrika

Älmhults kommun är en av 10 kommuner som får dela på 8 miljoner kronor för att, i samarbete med partnerkommun JB Marks i Sydafrika, ta fram grönstrukturplaner för de båda kommunerna. En strategisk grönstrukturplan fungerar som ett underlag för utveckling av sociala och gröna värden och underlättar för prioriteringar och hur pengar fördelas mellan olika projekt. Syftet är att skapa gröna, attraktiva, hållbara och trygga områden.

- Jag ser fram mot ett roligt och lärorikt samarbete med vår partnerkommun JB Marks. Vi kommer tillsammans arbeta med hur vi på bästa sätt kan använda och planera in grönytor i samhället. Jag är säker på att vi kommer att få och dela nya perspektiv med JB Marks medarbetare, säger Ingela Thulander, parkförvaltare.

Grönstrukturplanen kommer att vara kopplad till FNs globala mål och Agenda 2030. Flera av målen berörs, särskilt mål 17 Genomförande och globalt parkterskap, mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Om projektet Grönstrukturplan

Båda kommunerna saknar idag en strategisk plan för grönytor vilket försvårar prioriteringar och hindrar en optimal användning av gröna ytor för att gynna miljö, människor och djur. En grönstrukturplan ska fungera som underlag för utveckling av sociala och gröna värden i tätorten. Syftet med projektet är att dela metoder för involvering, kunskapshöjning, inventering och kartläggning i planeringsprocessen. Det formuleras också mål och strategier om mångfunktionella ytor, det vill säga ytor som skapar nyttor för såväl människor som djur.

- Jag hoppas på många nya insikter och lärdomar kring vår gemensamma utmaning. Vi kommer att lära av varandra, dela metoder, höja vår kunskap och förstå vikten av planering och processer. Förhoppningsvis kan vi tillsammans utveckla metoder för att bidra till viktiga lokala och globala ekologiska och sociala utmaningar, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg.

Projektet löper över två år och pengar har beviljats av Sida-finansierade ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

Fakta kommunala partnerskap

Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Samarbetsformen är helt finansierat med statliga medel. Mer om kommunala partnerskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa ICLD:s pressmeddelande om årets demokratipengar. Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen