Älmhult slår rekord igen – 450 nya invånare 2016!

Under 2016 ökade Älmhults befolkning med 2,7 procent. Det är rekord och långt över kommunens mål som är en procent. Om man rangordnar landets 290 kommuner efter hur befolkningsökningen ser ut procentuellt så hamnar Älmhult på sjuttonde plats. På SCB:s hemsida rapporteras att Sverige under 2016 hade sin största folkökning sedan 1861 och hela Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent förra året.

– Det är mycket positiva siffror för Älmhult del. Det förvånar mig inte men jag blir självklart glad över att Älmhult är en attraktiv kommun dit människor väljer att flytta. En anledning till ökningen är att vi byggt etthundra nya bostäder. Vi vet också att antalet arbetstillfällen har ökat liksom att antalet nya svenskar har ökat. Vi har också ett födelseöverskott i kommunen, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Nyhet
Publicerad: