Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun visar på ett överskott!

Älmhults kommuns delårsrapport från januari till augusti är nu klar. Prognosen för helåret 2021 visar på ett positivt resultat på +14 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ökade skatteintäkter men också på verksamheternas uthållighet och förmåga att ställa om i pandemitider.

Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett resultat på +14 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat med -11 miljoner kronor innebär det +25 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse.

Det glädjer mig att verksamheternas outtröttliga arbete gett resultat. Omställningen i pandemitider i kombination med att konjunkturen vänder ger bättre skatteintäkter, vilket är känns tryggt och väldigt positivt för framtiden, säjer Elizabeth Peltola (C) kommunstyrelsens ordförande

Prognosen visar att i princip alla nämnder håller sina budgetar. Ett mindre överskott hänförs till kommunstyrelsen och gemensamma nämnden. Det är endast utbildnings­nämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse, minus åtta miljoner kronor. Vilket ger en total budgetavvikelse för nämnderna med minus sju miljoner kronor. Det positiva resultatet beror i huvudsak på förväntade högre skatteintäkter och verksamheternas arbete för att få en budget i balans.

Kommunens ekonomi följs upp löpande för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Resultatet för 2021 kommer presenteras i början av 2022.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen