Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun väljer att överklaga ärendet kring skolskjuts och färdtjänst

Kommunstyrelsens ordförande har, i samråd med tjänstepersoner, beslutat att överklaga ärendet kring skolskjuts och färdtjänst till kammarrätten.

Älmhults kommun har vid prövningen i förvaltningsrätten åberopat ett antal domstolsavgöranden med liknande omständigheter som upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst. Kammarrätten har i dessa två nyligen avgjorda fall ansett det tillräckligt med ett uppskattat värde.

Förvaltningsrätten har i sin dom inte tagit hänsyn till detta, varför Älmhults kommun väljer att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Läs tidigare information i ärendet

Nyhet
Publicerad:
Till toppen