Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun tappar i företagsrankingen

Idag, 22 september, släpptes Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige. Rankingen bygger på bl a enkätsvaren som publicerades i våras. I rankingen hamnar Älmhult på plats 226 av landets 290 kommuner.

Rankingen visar att kommunens största förbättringsområden är upphandling, dialog med beslutsfattare samt service och bemötande.

Vi fick ta del av enkätsvaren redan i våras och idag har vi fått rankingen som bygger på bl a enkätsvaren. Vi tar såväl enkätsvar som ranking på fullt allvar och är inte alls nöjda med resultaten utan kommer att fortsätta arbetet med att förbättra oss. Vi har under året, i dialog med företagen i Älmhult, arbetat med att utveckla servicen till näringslivet. Vi har även utökat antalet tjänstemän som arbetar med näringslivsservice. Det känns bra att Anita B Svensson nu är på plats som ny näringslivssamordnare, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Rankingen visar även på några positiva trender, bland annat upplever företagen en större trygghet kopplat till brottslighet. Vilket är ett av kommunens prioriterade områden.

Bättre stöd och service

Sedan starten med Servicecenter 2020 arbetar vi kontinuerligt med att höja servicenivån. Under införandet samlade vi ett 40-tal företagare som fick ge inspel till förbättringsområden på kommunens service till näringslivet. Som ett resultat av detta har vi under våren introducerat flera nya servicetjänster riktat mot näringsliv, exempelvis företagslots och bokningsbara rådgivningstider. Ett exempel är att du som företagare har möjlighet att träffa en bygglovshandläggare inför byggnation.

Under året har vi genomfört ett stort antal coronasäkra företagsbesök för att lyssna på vad våra företagare har för behov och funderingar. För att möta upp näringslivets behov har vi anställt ytterligare en näringslivssamordnare, som ska arbeta med fokus på centrum och destination.

För att förenkla för näringslivet har vi fortsatt utveckla våra digitala tjänster. På plats finns nu till exempel vår Älmhultskarta där näringslivet kan se vilka möjligheter det finns till ledig mark för etablering.

Trygghetsskapande åtgärder

Under våren hade vi dialog med näringslivet kring ämnet trygghet i kommunen och skapade efter det ett gemensamt nätverk kring trygghetsskapande åtgärder för ett tryggt och säkert Älmhult. Älmhults kommun kommer även skapa ett strategiskt och operativt brottsförebyggande råd i samverkan med polisen.

Älmhults kommun och Polisen har påbörjat arbetet med fokusgrupper med temat hur vi tillsammans kan arbeta för ökad trygghet. Först ut var LRF och vi kommer träffa fler organisationer under hösten.

Tillsammans med Polisen har vi även gjort ett gemensamt medborgarlöfte till Älmhults invånare och företagare avseende samverkan, synlighet och trygghet.

Vi undersöker nu möjligheten att på helger ha nattvandrare, för att skapa trygghet för både invånare och företagare.

Förbättrad kommunal upphandling

För att underlätta för Älmhults lokala näringsliv, informerar vi löpande om våra upphandlingar. Syftet med dialogen är att öka kunskapen hos de lokala producenterna för att underlätta deras möjligheter att lämna anbud. Två exempel på upphandlingar som görs i dialog med det lokala näringslivet är kommunens livsmedelsupphandling och fordonsupphandling.

Vi har även under året haft dialog med företrädare från näringslivet kring upphandling. Vi kommer fortsätta träffa representanter från näringslivet för att föra dialog.

Just nu jobbar vi med att erbjuda utbildning inom upphandling till det lokala näringslivet. En ökad kunskap underlättar möjligheten att kunna delta i kommunens upphandlingar.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen