Älmhults kommuns tillgänglighetspris 2018

Älmhults kommun vill uppmuntra insatser som ökar tillgänglighet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Vi önskar därför förslag från allmänheten på personer som gjort något i kommunen för att öka den fysiska tillgängligheten och delaktigheten i samhället samt också tillgången till information.

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i januari eller februari 2019.

Förslag på personer och motivering till priset skickas till:
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen,
Box 500, 343 23 Älmhult

eller via e-post ks@almhult.se senast den 26 oktober 2018.

Nyhet
Publicerad: