Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommuns ekonomiska resultat har förbättrats för 2020!

Kommunens ekonomi för 2020 blev bättre än väntat med ett preliminärt resultat på 10,3 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat 4,8 miljoner kronor.

Sammantaget hade kommunens nämnder ett underskott mot budget på drygt 20 miljoner kronor även om resultatet skiljer sig åt mellan olika nämnder. Underskottet härrör främst från Socialnämndens verksamheter. Kommunens positiva resultat beror främst på statliga förstärkningar genom generella statsbidrag (med anledning av pandemin) samt lägre pensionskostnader och räntekostnader än budgeterat.

Under 2020 uppgick kommunens investeringar och exploateringar till 177,1 miljoner kronor, varav uppförande av vattenverket och paradisskolan är de enskilt två största investeringsprojekten.

- Under året har kommunen haft tuffa utmaningar med anledning av den pågående pandemin. Jag vill tacka alla medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete i en ansträngd situation. Vi befinner oss nu i en lågkonjunktur som påverkar våra skatteintäkter och det pågår ett intensivt arbete för att hantera påfrestningarna på verksamheten samtidigt som vi måste hantera de minskade intäkterna. Vi behöver fortsätta utveckla vår kommun och samtidigt göra det på ett småländsk sparsamt sätt där vi är varsamma med varje skattekrona, säger Elizabeth Peltola (C), Kommunstyrelsens ordförande.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen