Älmhults kommuns befolkning ökar med 26 personer

Den 31 december 2011 bodde det 15 629 personer i Älmhults kommun, en ökning med 26 personer jämfört med den 31 december 2010.
Under 2011 har det fötts 161 barn, medan 165 personer har avlidit, ett födelsenetto på -4 personer. Det har flyttat in 747 personer till kommunen och 714 personer har flyttat ut, ett flyttningsnetto på +33 personer.

Ytterligare uppgifter finns i tabellen Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2011 och befolkningsförändringar 2011Excel (excel, 138.5 kB).

Källa: Statistiska centralbyrån

Nyhet
Publicerad: