Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun öppnar nytt servicecenter

För att öka tillgängligheten och förbättra den kommunala servicen till invånare, företagare och besökare öppnar kommunen ett servicecenter. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt möte idag. Servicecentret beräknas öppna i september 2020.

Tidigare mätningar, bland annat kommunernas kvalité i korthet, KKiK, och rankingar i företagsklimat visar att kommunen har förbättringspotential när det gäller den kommunala servicen. För att förbättra och förenkla kontakten med kommunen införs ett servicecenter i Älmhults kommunhus. Kontakt med kommunens servicecenter ska kunna ske på många olika sätt, till exempel via e-post, telefon, e-tjänster, chatt, sociala medier eller personligt besök.

Det nya servicecentret blir ingången till kommunen oavsett fråga. Genom att samla olika funktioner ökar kommunen servicegraden för både privatpersoner och företag. Servicecenter ska lösa frågor direkt i första kontakten och det ska bli lättare och snabbare att få hjälp.

- Servicecentret kommer kunna fungera som motorn i att utveckla den kommunala servicen. Nu börjar vi med att inventera, kartlägga och analysera kommunens verksamhet, men vi ska också bjuda in till fokusgrupper där företag och invånare får beskriva sitt behov av kommunal service, säger Susann Pettersson, kommunchef.

- Det ska kännas tryggt och välkomnande att kontakta kommunen, oavsett om det sker på plats i kommunhuset eller via våra digitala kanaler. Kommunens uppdrag förändras och tjänsterna behöver anpassas därefter, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

I samband med satsningen föreslås också att entrén och receptionen i kommunhuset moderniseras och tillgängliggöras till mer ändamålsenliga lokaler.

På hemsidan kommer ni kunna följa utvecklingen av Älmhults kommuns servicecenter.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen