Älmhults kommun och SKL på KOMMEK

Älmhults kommun har blivit inbjuden att tillsammans med SKL hålla ett seminarium på KOMMEK i Malmö den 18 augusti. Ämnet är "Attraktiva arbetsplatser – till vilket pris?".
Kommunalråd Elizabeth Peltola och personalchef Marianne Johansson-Hellström ska berätta om hur Älmhults kommun arbetar med frågor kring ledarskap, medarbetarskap, hälsosatsningar och rekryteringsinsatser för att kunna vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare.

KOMMEK är en konferens i Malmö med fokus på den offentliga ekonomin.

Nyhet
Publicerad: