Älmhults kommunhus har blivit en hjärtsäker zon – gör din organisation hjärtsäker också!

Älmhults kommunhus har nu blivit hjärtcertifierat. Det betyder att anställda i kommunhuset kan rädda liv vid hjärtstopp på både medarbetare och de som rör sig runt kommunhuset.

En hjärtsäker zon innebär att:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Hjärtstopp är mycket vanligt. Varje år drabbas över 10 000 personer men bara 500 överlever. Hjärtstartare och hjärt-lungräddning är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Ju fortare hjärtstartaren används desto större chans att rädda liv. ”Hjärtsäkra zoner” är ett initiativ av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring.

Gör din organisation hjärtsäker

En hjärtsäker arbetsplats ger trygghet för både anställda, besökare och alla andra som vistas där. Läs mer om hur du kan hjärtsäkra din arbetsplats här.länk till annan webbplats


Nyhet
Publicerad: