Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun gör ett positivt ekonomiskt resultat 2019

Älmhults kommuns preliminära bokslut för 2019 visat på ett positivt resultat på 10,3 miljoner kronor.

Kommunens positiva resultat beror främst på högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre pensionskostnader och räntekostnader.

Det är roligt med ännu ett år med positivt resultat! Nu fortsätter vi arbetet vi för att stärka Älmhults kommuns ekonomi genom nya arbetssätt och samverkan med andra kommuner och organisationer, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeterat resultat för 2020 är 10,1 miljoner kronor. Ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat är nödvändigt för att kunna finansiera de investeringar som behöver göras i den takt som Älmhults kommun växer.

Nämnderna redovisar ett underskott på 29,1 miljoner kronor mot beslutad budget. De stora underskotten är främst i tekniska nämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen